ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ    มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11  ความกว้าง 1.50 เมตร  ความยาว 159  เมตร  ความหนา 0.15 เมตร  และทำการวางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าแพกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย   ราคากลาง 459,000.-บาท    (-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)    วิธีการจัดหาโดยวิธีสอบราคา


กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   3  กันยายน  2556  ถึงวันที่ 13 กันยายน  2556          สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ ในวันและเวลาราชการ   หรือยื่นซองสอบราคา    สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)  ในวันที่    16 กันยายน  2556  ในวันและเวลาราชการ   กำหนดเปิดซองสอบราคา     ในวันที่  17  กันยายน 2556   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป         สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 )


 


          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ ในราคาชุดละ 2,000.-บาท  ระหว่างวันที่   3  กันยายน  2556  ถึงวันที่  16 กันยายน  2556  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ   


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน