ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประการเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา
  รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ ได้สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมทางเท้า คสล. คลองฝรั่างถม หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก.นครราชก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,090,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 338 คน