ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้ากองประปา 7
  รายละเอียด : ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 240 คน