ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ม.ค. 2565
3 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ธ.ค. 2564
4 ประกาสภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ธ.ค. 2564
5 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ บคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ธ.ค. 2564
9 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ธ.ค. 2564
10 แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18