ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
7
01 พ.ย. 2562
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th
8
29 ต.ค. 2562
3 ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
10
09 ก.ย. 2562
4 สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ก.ย. 2562
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ก.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 มิ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพรวมกับศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 มิ.ย. 2562
8 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
7
10 มิ.ย. 2562
9 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นตำบลระดับตำบล
4
22 พ.ค. 2562
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11