ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ก.ค. 2564
4 รักประชาธิปไตย ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ก.พ. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ให้มีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ก.พ. 2564
6 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
04 ก.พ. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ก.พ. 2564
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.พ. 2564
9 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ธ.ค. 2563
10 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15