ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนย้าย ตำแหน่งว่าง
33
02 มิ.ย. 2565
2 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 พ.ค. 2565
3 ี่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 พ.ค. 2565
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 พ.ค. 2565
5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร 4 ห้าม 3 ต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 เม.ย. 2565
6 การเบิกค่ารักษาพยาบาล โคโรน่า-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 เม.ย. 2565
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 มี.ค. 2565
8 การรับลงทะเบียนผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 มี.ค. 2565
9 การลงเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 มี.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
76
28 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21