ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 บริจาคโลหิต
195
19 พ.ย. 2562
92 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
194
01 พ.ย. 2562
93 กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th
230
29 ต.ค. 2562
94 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ต.ค. 2562
95 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ต.ค. 2562
96 ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
194
09 ก.ย. 2562
97 สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 ก.ย. 2562
98 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ก.ค. 2562
99 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
13 มิ.ย. 2562
100 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพรวมกับศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20