ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
182
10 มิ.ย. 2562
102 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นตำบลระดับตำบล
171
22 พ.ค. 2562
103 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
11 เม.ย. 2562
104 การชำระภาษี ประจำปี 2562
182
26 ธ.ค. 2561
105 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
14 ธ.ค. 2561
106 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
13 ธ.ค. 2561
107 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
198
19 พ.ย. 2561
108 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 พ.ย. 2561
109 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
17 ก.ย. 2561
110 ประกาศโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
192
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20