ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
31 ส.ค. 2561
112 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
212
06 ส.ค. 2561
113 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
228
02 ส.ค. 2561
114 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
24 ก.ค. 2561
115 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
11 ก.ค. 2561
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
10 ก.ค. 2561
117 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 มิ.ย. 2561
118 โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)
202
13 มิ.ย. 2561
119 รับโอนย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
202
03 เม.ย. 2561
120 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน(กศน.)3 ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
200
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20