ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ชำระภาษี ประจำปี 2561
192
22 พ.ย. 2560
142 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
326
19 ก.ค. 2560
143 ประกาศผลความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
05 ก.ค. 2560
144 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ก.ค. 2560
145 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2560
194
30 มิ.ย. 2560
146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
16 พ.ค. 2560
147 ห้ามประชาชนเล่นว่าวในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
227
03 เม.ย. 2560
148 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
16 ก.พ. 2560
149 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ก.พ. 2560
150 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริคของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20