ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 ม.ค. 2560
152 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 ม.ค. 2560
153 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ม.ค. 2560
154 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
185
05 ม.ค. 2560
155 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 ม.ค. 2560
156 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไปปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
194
03 ม.ค. 2560
157 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559
259
11 ธ.ค. 2558
158 เทศบาลตำบลท่าแพประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 ธ.ค. 2558
159 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
246
11 ธ.ค. 2558
160 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20