ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
258
13 พ.ย. 2558
162 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
215
13 พ.ย. 2558
163 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 ต.ค. 2558
164 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้ากองประปา 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ต.ค. 2558
165 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
06 ส.ค. 2558
166 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
06 ส.ค. 2558
167 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 ส.ค. 2558
168 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
325
06 ก.ค. 2558
169 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
329
12 มิ.ย. 2558
170 ประการเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20