ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
290
02 ก.พ. 2558
172 ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
292
21 ม.ค. 2558
173 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ
344
12 พ.ย. 2557
174 บทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
10 ต.ค. 2557
175 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
18 ก.ย. 2557
176 ทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
367
11 ก.ย. 2557
177 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
545
24 มิ.ย. 2557
178 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
17 มิ.ย. 2557
179 ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2557
374
11 มี.ค. 2557
180 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
642
18 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20