ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2557
387
11 มี.ค. 2557
182 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
656
18 พ.ย. 2556
183 แจกแนวข้อสอบ พนักงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
582
24 ต.ค. 2556
184 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ
1239
12 มี.ค. 2556
185 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ
921
12 มี.ค. 2556
186 ประกาศโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
12 มี.ค. 2556
187 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1064
12 มี.ค. 2556
188 ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านอิสลาม
461
15 ม.ค. 2556
189 ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
17 ธ.ค. 2555
190 ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าแพ
410
24 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21