ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ก.พ. 2565
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่6/2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.พ. 2565
13 รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล
9
03 ก.พ. 2565
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ก.พ. 2565
15 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ม.ค. 2565
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องแจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลท่าแพยื่นแบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ม.ค. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 ม.ค. 2565
18 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพให้หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 ม.ค. 2565
19 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ม.ค. 2565
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20