ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รับโอนย้าย
138
08 ก.ค. 2563
32 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
3
02 ก.ค. 2563
33 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 มิ.ย. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 มิ.ย. 2563
35 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงา่นจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 มิ.ย. 2563
36 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 พ.ค. 2563
37 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 พ.ค. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 เม.ย. 2563
39 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 เม.ย. 2563
40 ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17