ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 พ.ย. 2564
32 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 พ.ย. 2564
33 ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชกา่ร หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 พ.ย. 2564
34 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 พ.ย. 2564
35 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ต.ค. 2564
36 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ต.ค. 2564
37 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
16 ก.ย. 2564
38 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาการสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ก.ย. 2564
39 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพรักษาราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ก.ย. 2564
40 คำสั้งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20