ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ก.ย. 2564
42 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ก.ย. 2564
43 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้่อำนวยการกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 ก.ย. 2564
44 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำส่ิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ก.ย. 2564
45 รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 ส.ค. 2564
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ก.ค. 2564
47 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
127
23 ก.ค. 2564
48 การประชุมบุคลากรในสังกัดกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ก.ค. 2564
49 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 ก.ค. 2564
50 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
97
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20