ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2564
52 การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 พ.ค. 2564
53 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 เม.ย. 2564
54 รักประชาธิปไตย ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
18 ก.พ. 2564
55 ประกาศ เรื่อง ให้มีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
04 ก.พ. 2564
56 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
04 ก.พ. 2564
57 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 ก.พ. 2564
58 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ก.พ. 2564
59 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 ธ.ค. 2563
60 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20