ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
26 พ.ย. 2563
62 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
16 พ.ย. 2563
63 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 พ.ย. 2563
64 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 พ.ย. 2563
65 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 ต.ค. 2563
66 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ต.ค. 2563
67 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ต.ค. 2563
68 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ก.ย. 2563
69 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 ส.ค. 2563
70 รับโอนย้าย
234
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20