Untitled Document
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าแพ
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2561